6e voortgangsrapportage

Op 15 juni 2021 heeft de raad de zesde voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. Deze zesde voortgangsrapportage heeft een looptijd van oktober 2020 tot en met 1 mei 2021. Normaal betreft het een rapportage over de afgelopen zes maanden. Gezien de specifieke situatie met veel resultaten in april, is er voor gekozen om dit ook mee te nemen in deze voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage laat in hoofdlijn zien dat het project Feyenoord City nog steeds op koers ligt uitgaande van de eerder dit jaar aangepaste planning (opening stadion in 2025). De procedure voor het bestemmingsplan en de vergunningen zit op dit moment in de laatste fase van beroep bij de Raad van State. Eind april heeft het college de raad laten weten dat de voorwaarden van de Position Paper allemaal zijn ingevuld, contractueel geborgd of als opschortende voorwaarde benoemd.

De plannen worden steeds concreter en laten blijvend hoge ambities zien. De risico’s worden steeds beperkter en steeds beter beheerst. Belangrijkste risico’s zijn de stijgende bouwkosten en het tijdig gereed zijn van de landaanwinning is kritisch in de planning van het stadion. Voor het overige verwijzen wij naar de gehele rapportage, waarbij het hoofdstuk Overall gelezen kan worden als samenvatting en de overige hoofdstukken als nadere uitwerkingen.

Zie hier de link: Feyenoord City voortgangsrapportage april/mei 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp