“Afspraken over banen, onderwijs en sport hard maken”

Feyenoord City gaat over veel meer dan de bouw van een nieuw stadion. De ontwikkeling biedt de bewoners van Rotterdam-Zuid nieuwe perspectieven op werk, onderwijs en een gezonder leven door meer sport en bewegen.

Dit ‘Feyenoord-effect’ op Rotterdam-Zuid is een uitdrukkelijke wens van zowel de club als de gemeente. De grote lijnen zijn vastgelegd in het sociaal-economisch programma voor Feyenoord City. Regievoerder namens het projectteam is Edu Jansing. Hij vertelt: “We zijn nu druk bezig de afspraken met de gemeente concreet te maken en om te zetten in harde getallen. Hoeveel banen levert Feyenoord City op, hoeveel leer- en stageplekken komen er, hoeveel mensen gaan meer sporten en bewegen? En op welke termijnen?

De afspraken over deze cijfers leggen we vast in een sociaal impact contract met de gemeente. De afronding daarvan is gepland in het voorjaar van 2018. Daarna gaan we ons erop richten die cijfers daadwerkelijk te halen. In het sociaal impact contract worden ook alle moties die in mei 2017 door de gemeenteraad zijn ingediend, bij het vaststellen van een gemeentelijke bijdrage aan Feyenoord City, verwerkt. We werken daarin uiteraard samen met een belangrijke partij; het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Zij weten wat er leeft, wat er nodig is en waar de kansen liggen. Ook de gemeente steekt veel energie en inspanning in Feyenoord City.”

 

‘Learning lab’ als werkplaats voor studenten

Op onderdelen is al een voorbereidende start gemaakt. Zo gaat Feyenoord City ruimte bieden aan een zogenoemd learning lab. Dat wordt een ‘werkplaats’ waar mbo-, hbo- en wo-studenten stage kunnen lopen, onderzoek en opdrachten kunnen uitvoeren en elkaar kunnen coachen. Edu Jansing: “Zo kunnen studenten meedenken en meewerken aan dit grootschalige en uitdagende project. Voor hen een geweldige uitdaging, voor ons de kans op mooie ideeën die we wellicht zelf nooit bedacht zouden hebben. We hebben er inmiddels positieve gesprekken over gehad met de onderwijsinstellingen.”
Ook met de totstandkoming van multisportvereniging Feyenoord is al een begin gemaakt. De bedoeling is dat straks onder de naam ‘Feyenoord’ allerlei sporten in verenigingsverband kunnen worden beoefend. Edu Jansing: “We beginnen aan de basis: de wijken in en de mensen enthousiast maken door bijvoorbeeld clinics. Onder het motto ‘Hand in hand gezonder en vitaler’ willen we bewoners van Rotterdam-Zuid – vooral kinderen – tot meer sport en bewegen motiveren. Dat is echt een uniek concept. We merken dat veel mensen trots zijn op de naam, het merk Feyenoord. Iedereen wil graag onder die vlag meedoen, liever vandaag dan morgen.”