De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben woon-werkakkoord Feyenoord City ondertekend

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben het woon-werkakkoord Feyenoord City ondertekend. Rotterdam is de eerste gemeente in Zuid-Holland waarmee de provincie een nieuw bestuurlijk akkoord aangaat. De provincie bekrachtigt hiermee de invulling van het woon- en werkprogramma van Feyenoord City. Dit is een belangrijke stap voor de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City, dat al door de gemeenteraad is aangenomen.
 

De belangrijkste afspraken in het woon-werkakkoord Feyenoord City

Wonen: 3.700 woningen, met 450 sociale woningen en 1480 woningen in het middensegment, waarvan de helft huur en de helft koop.

Compensatie bestaande bedrijven: Er is compensatie voor het bedrijventerrein Maaszicht (Korte Stadionweg) op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. Er zijn alternatieve uitwijklocaties voor gevestigde bedrijven. Nieuwe bedrijfslocaties komen in de omgeving van Feyenoord City, zoals aan de Noorderhelling, Zuiddiepje en Hordijk. Vestigingsmogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid komen op bedrijventerrein Spaanse polder.

Nieuwe kantoorruimte: Voor kantoren past 4.000 m2 nieuwe kantoren binnen de provinciale kaders. Zo ook 4.600 m2 nieuwe kantoren, door de verplaatsing naar overzijde van de Stadionweg. En 5.000 m2 nieuwe kantoren in fase 3 op het moment dat deze in de op dat moment geldende regionale kantorenvisie zijn opgenomen.

“Ik ben blij met het vertrouwen van de provincie. Met dit woon-werkakkoord is weer een stap gezet in de gebiedsontwikkeling Feyenoord City’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). “Rotterdam is een werkstad. Naast wonen moet je er ook kunnen werken. Dit vergroot de kans om in dit gebied aan werk te komen, terwijl we ook veel woningen gaan bouwen.’’

Gedeputeerde Anne Koning: “Heel belangrijk dat we met dit akkoord nieuwe (betaalbare) woningen kunnen toevoegen en daarnaast voldoende ruimte behouden voor bedrijvigheid. Met woningen op de juiste plek, dichtbij werk, openbaar vervoer en andere voorzieningen creëren we levendige gebieden waar mensen nu en de toekomst prettig kunnen wonen en werken.”

Oplossing voor behoud bedrijfsruimten en kantoren

De verandering van het watergebonden bedrijventerrein Maaszicht (Korte Stadionweg) en een deel van het kantorenprogramma past door de komst van Feyenoord City niet binnen de huidige provinciale beleidskaders. Daarop heeft provincie Zuid-Holland een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City. Na goed overleg is met dit woon-werkakkoord tussen provincie en gemeente een oplossing gevonden voor het behoud van kwetsbare bedrijfsruimte.

Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): “Rotterdam is als grootste havenstad van Europa een werkstad en moet dat ook blijven. Tegelijkertijd willen steeds meer mensen in de stad komen wonen. Dat is een enorme uitdaging. We moeten ruimte creëren voor fijne plekken om huizen te bouwen én voor locaties waar bedrijven de ruimte hebben om te ondernemen en te innoveren. Dat is essentieel voor banen voor Rotterdammers. Met dit akkoord hebben we een goede balans gevonden.”

Lees ook https://www.stadionpark-rotterdam.nl/nieuws/woon-werkakkoord-feyenoord-city