Definitief geen nieuw stadion, gebiedsontwikkeling gaat door

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) gaat onverminderd door met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, ook nu duidelijk is dat de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord definitief niet doorgaat. In samenwerking met OCFC (Ontwikkelcombinatie Feyenoord City) wordt in 2023 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Colosseumplot, Mallegatplot, Roseplot én het Stadionplot.

De Raad van State vernietigde eind oktober het bestemmingsplan Feyenoord City. In afwachting van een nieuw bestemmingsplan voor het totale gebied worden er voor de verschillende plots deel- of projectbestemmingsplannen gemaakt in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Dit zorgt ervoor dat naar verwachting eind 2023 gestart kan worden met de bouw op het Mallegatplot. Medio 2024 start de bouw op de Colosseumplot.

Andere invulling Stadionplot

STIGAM werkt tevens aan een nieuwe invulling van de Stadionplot. Op de plek die gereserveerd was voor het stadion komen nu woningen. Momenteel werkt een combinatie van drie bureaus (EFFEKT, OMA en LOLA) in opdracht van STIGAM aan een ambitiedocument voor het Stadionplot. Dit document geeft straks een beeld van de mogelijke stedenbouwkundige invulling en brengt in kaart wat er nog moet worden uitgezocht om een definitief stedenbouwkundig plan te kunnen maken.

Mogelijk nieuwe naam voor Feyenoord City

Het definitief niet doorgaan van het nieuwe stadion van Feyenoord betekent ook dat we de naam van de gebiedsontwikkeling heroverwegen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp