In gesprek: gebiedsontwikkeling

In gesprek zijn met de omgeving. Het is vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt geweest bij de (plan)ontwikkeling van Feyenoord City. Met de input van betrokkenen werden de afgelopen jaren onder meer het Masterplan en het bestemmingsplan geformuleerd. Nu beide documenten zijn goedgekeurd door de gemeenteraad, is de participatie rondom de gebiedsontwikkeling een volgende fase in gegaan. In deze update vertellen omgevingsmanagers Johanneke de Lint en Theo Kion hoe dit er precies uitziet.

Van inwoners van de omliggende wijken tot de toekomstige bewoners en gebruikers van Feyenoord City. Van bestaande tot nieuwe ondernemers. En van de moskee tot scholen en speeltuinen. Onverminderd is in het eerste half jaar van 2021 met belanghebbenden gesproken over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. ‘Sterker nog,’ zegt omgevingsmanager Johanneke de Lint. ‘We praten met steeds méér mensen, organisaties en bedrijven. Wat we bespreken, wordt bovendien steeds concreter. We gaan verder de diepte in, omdat de start van de gebiedsontwikkeling steeds dichterbij komt. En onze gesprekspartners blijven de beste kennisbron.’

Bijeenkomsten en overleggen

In grote lijnen zijn de participatiebijeenkomsten in te delen in drie categorieën: structurele bijeenkomsten, themabijeenkomsten en overleggen met werkgroepen over de deelprojecten. De structurele overleggen vinden eens in de zes tot acht weken plaats. Dit betreft het Voortgangsoverleg (dat al ruim drie jaar bestaat) en het overleg met Bewonersbelangen-Veranda. Daarnaast is het plan om binnenkort te starten met een Ondernemingsplatform. Ook wordt er, in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Zaken van Feyenoord, gewerkt aan het opstarten van een Jongerenraad met jongeren uit Zuid.

Themabijeenkomsten en ontwikkelgebieden

De nieuwe themabijeenkomsten gaan eens in de acht tot twaalf weken plaatsvinden. De thema’s die worden besproken, zijn: mobiliteit, bouw(overlast) en inrichten en activeren van de buitenruimte. Daarnaast is de kennis uit de omgeving hard nodig om het sociaaleconomische programma goed vorm te kunnen geven. Ook zijn er tweemaandelijkse overleggen per ontwikkelgebied. Daarbij wordt nu gefocust op de gebieden die in fase 1 van Feyenoord City ontwikkeld worden: Waterfront, Stadskant en Mallegatpark.

Informeren, maar vooral raadplegen

‘Voor zowel de themabijeenkomsten als de werkgroepen per ontwikkelgebied nodigen we degenen uit die impact – positief of negatief – gaan ondervinden van de gebiedsontwikkeling,’ schetst omgevingsmanager Theo Kion. ‘Denk aan wijkraden en gebiedscommissies, maar vooral ook aan bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, sportverenigingen, Feyenoord en haar supporters, scholen en bijvoorbeeld de Essalam Moskee. Belangrijk daarbij is dat we hen niet alleen informeren, maar ook vragen om raad en advies. Belanghebbenden hebben ook in deze fase nog invloed op de plannen. Met de nieuwe website en social media kanalen proberen we meer mensen te bereiken. Na de zomer gaan we ook weer bredere informatiebijeenkomsten in de wijken organiseren voor onder meer bewoners en ondernemers.’

Waardevolle input

De input van belanghebbenden wordt meegenomen bij onder meer het opstellen van zogeheten Nota’s van Uitgangspunten. Die worden momenteel per ontwikkelgebied opgesteld en gelden als kaders voor de daadwerkelijke bouw. Theo geeft een voorbeeld: ‘Vertegenwoordigers van de moskee vertelden ons dat hun bezoekers graag blijven hangen na een bijeenkomst. Ze hebben ons erop gewezen dat het belangrijk is dat er ruimte komt voor een plein, het liefst aan de luwe kant van de moskee. Met bewoners van de Veranda spraken we over een nieuw ponton dat wordt gerealiseerd voor vervoer over water. Van hen kregen we het advies om extra afvalbakken rond de overkapping te plaatsen. Samen met goede verlichting voorkomt dit dat het een onaangename plek wordt. Dat zijn waardevolle tips, die direct effect hebben op de gebruikers van het gebied.’

Urban culture en Ondernemershuis-op-Zuid

In het eerste half jaar van 2021 werd onder meer ook gesproken met afvaardigingen van de Laantjesflat en zorglocatie De Beukelaar, die grenzen aan ontwikkelgebied Stadskant. Ook vonden meerdere overleggen plaats met een afvaardiging van de Rotterdamse urban culture. Johanneke: ‘Met hen werken we aan een concept voor de gaskoepels in het Mallegatpark. Zij vertegenwoordigen een deel van de toekomstige gebruikers van het gebied, dus kunnen als geen ander vertellen hoe de publieke ruimte eruit moet zien om te kunnen skaten, freerunnen of breakdancen. Een ander mooi resultaat is dat Ondernemershuis-op-Zuid inmiddels in het gebied gevestigd is. Met hen werken we samen op het gebied van sociaaleconomische impact. Zij leiden onder meer de mensen op die straks daadwerkelijk meebouwen aan Feyenoord City. Dat is slim samenwerken. De komende maanden werken we hard verder om zoveel mogelijk met iedereen in gesprek te blijven en hen betrokken te houden.’

Wil je in (blijven) volgen wat er speelt rondom de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Volg ons dan op Instagram, Facebook en/of LinkedIn. Op deze kanalen laten we regelmatig zien met wie we in gesprek zijn over welke onderwerpen. Ook publiceren we regelmatig updates op deze website.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp