‘MOOI OM ZUID NÓG BETER EN MOOIER TE MAKEN’

De Ontwikkelcombinatie Feyenoord City (OCFC) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van alle woningen en  de commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Feyenoord City. Lucia Merema en Luc Jansen Venneboer verrichten als gebiedsontwikkelaars werk dat leidt tot de realisatie van de functies in het gebied.

Lucia Merema is in dienst van gebiedsontwikkelaar AM. Luc Jansen Venneboer is in dienst van Heijmans Vastgoed. ‘Maar we zitten hier als collega’s. En zo voelt het ook. We werken nauw samen,’ zegt Lucia bij het begin van het interview. Dat heeft alles te maken met de samenwerking tussen AM en Heijmans, die in maart 2021 de krachten bundelden door de OCFC op te richten. ‘Zo kunnen we nog beter de plannen uitvoeren en de sterke punten van onze bedrijven benutten,’ vult Luc aan.

Van grof naar fijn

Lucia en Luc zijn beiden gebiedsontwikkelaar. Hun voornaamste taak: het vastgestelde en goedgekeurde Masterplan uitwerken tot en met daadwerkelijke realisatie. ‘Het Masterplan is grofmazig, meer van de grote lijnen,’ zegt Luc. ‘Wij werken van grof naar fijn. Dat begint met het selecteren van een architect, die het schetsontwerp omzet in een definitief ontwerp. Wij begeleiden deze ontwerpteams en brengen het ontwerp steeds een stap verder. Dat doen we samen met adviseurs op het gebied van installaties, constructie en bouwfysica. Wij sturen de teams aan en bewaken proces en planning.’

Succesmomenten

Het eerste deelproject binnen Feyenoord City, Imagine, wordt inmiddels gebouwd. Hoewel dit project nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de OCFC valt, zijn Lucia en Luc hier niet meer direct bij betrokken. ‘Wij doen vooral het werk tot de start van de bouw,’ vertelt Lucia. ‘Als een project echt zichtbaar en tastbaar wordt, zijn wij vaak al weer met een volgend project bezig. Maar onzichtbaar zijn wij zeker niet. We voeren overleggen met allerlei betrokken partijen. Voordat de eerste paal wordt geslagen, zijn er al heel wat mijlpalen behaald. Denk aan het goedkeuren van de verschillende ontwerpfases en het behalen van de benodigde vergunningen. Voor ons zijn dat mooie succesmomenten.

Ontwikkeling Stadskant

Momenteel werken Lucia en Luc nauw samen aan de ontwikkellocaties Stadskant (Rosestraat en Colosseumweg). Dit is onder meer het gebied bij de Essalam Moskee. ‘De Colosseumweg wordt straks rechtstreeks aangesloten op de Rosestraat. Deze weg komt nu nog uit op een druk kruispunt, maar loopt straks parallel aan het spoor, onder het Varkenoordseviaduct door,’ vertelt Lucia. ‘Dat zorgt voor een overzichtelijker verkeerssituatie en minder infrastructuur in het gebied. Maar het geeft vooral ook de ruimte om woningen te bouwen.’

Van kale vlakte naar levendig plein

Op de plek waar nu de Colosseumweg ligt, tussen het Varkenoordseviaduct en het Vredesplein voor de moskee, komen circa 550 woningen. ‘Die worden verdeeld over drie woongebouwen van verschillende hoogtes,’ licht Luc toe. ‘Er komen appartementen, maar ook eengezinswoningen met toegang tot de binnentuin. Wat ik persoonlijk mooi vind, is dat het Vredesplein hierdoor een écht plein wordt. Nu is het nog een beetje een kale vlakte, die weinig gebruikt wordt en waar verkeer langs raast. Straks is dat verkeer weg en wonen er mensen direct aan het plein. Dat gaat voor levendigheid zorgen. Ik zie voor me dat het een ontmoetingsplaats wordt voor mensen uit de buurt.’

Aansluiting nieuw en bestaand

Een voorname uitdaging is om de nieuwbouw aan te sluiten op de bestaande wijk. Lucia: ‘Als eerste moet dat stedenbouwkundig kloppen. Dat is goed bedacht door onze architecten, onder meer door met verschillende hoogtes en trappen te werken. Daardoor sluit het woongebouw goed aan op het Varkenoordseviaduct en op bestaande wijk Hillesluis. Dit nieuwe stukje stad wordt geen eilandje. En dus denken we na over logische routes van de bestaande bouw naar het nieuwe gedeelte.’

Luc: ‘Ook is goed nagedacht over parkeren. Dit is straks ondergronds én binnen het bouwblok mogelijk, waardoor we daarvoor vrijwel geen openbare ruimte hoeven te gebruiken.’

Lucia: ‘Wat we willen bereiken, is dat het een logisch onderdeel wordt van de omgeving. We willen ervoor zorgen dat het aantrekkelijker en makkelijker wordt om bijvoorbeeld vanaf de Putselaan naar de Maas te lopen om je hondje uit te laten. Dat is nu een flinke opgave, door al die infrastructuur.’

Voorzieningen en functies

‘Ten tweede is het belangrijk om goed na te denken over de functies en voorzieningen in en rondom het gebouw,’ vervolgt Lucia. ‘Met zorg- of maatschappelijke functies zorg je ervoor dat mensen automatisch gebruikmaken van het nieuwe gebied.’

Luc: ‘Daarnaast krijgt dit gedeelte de nodige commerciële voorzieningen. Dit zal voorzien in de verschillende behoeftes van de wijk. De groene hoven die we gaan realiseren, voorzien in een andere behoefte van de nieuwe én bestaande bewoners.’

Natuurlijk element in stedelijke ontwikkeling

Voor Lucia en Luc is de gebiedsontwikkeling Feyenoord City een prestigieus project. Luc: ‘Of het nieuwe stadion er nu wel of niet komt, het blijft een grootschalige gebiedsontwikkeling. Zelfs een van de grotere van Europa op dit moment. Het is mooi om daaraan mee te werken.’

‘Ook voor mij is het bijzonder,’ zegt Lucia. ‘Ik heb jarenlang op de Kop van Feijenoord gewoond, dus ik ken het gebied goed. Het is mooi dat ik nu kan meehelpen om Zuid nog mooier en beter maken. Helemaal omdat dit gebied aan de rivier ligt. Het komt niet vaak voor dat je zo’n prachtig natuurlijk element bij een stedelijke gebiedsontwikkeling kunt betrekken.’