Verplaatsing Radarpost

De voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City gaan door. Deze week wordt gestart met de verplaatsing van Radarpost 23. De nieuwe radarpost komt zo’n 160 meter ten oosten van de bestaande radarpost. De nieuwe radarpost wordt eerst opgebouwd, daarna wordt de bestaande radarpost afgebroken. In de week van 13 december worden vanaf het water palen geslagen in het talud aan de Piet Smitkade. Het plaatsen van de radarpost op deze palen staat gepland in de weken 2 tot en met 8 van het jaar 2022.  

Omwonenden hebben een informatiebrief ontvangen over deze werkzaamheden. Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden over de verplaatsing van Radarpost 23 op een rij.

vragen en antwoorden

 
Waarom moet Radarpost 23 verplaatst worden? En waarom wordt er niet gewacht op een ‘ja’ voor het nieuwe stadion?

Het Nieuwe Stadion in de gebiedsontwikkeling aan de Maas blijft voor Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (StiGaM) het uitgangspunt. Daarom gaan de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City door. Het Nieuwe Stadion komt deels in de Maas te liggen. Om dat mogelijk te maken, moet er land ‘aangewonnen’ worden. Radarpost 23 staat in de weg met het oog op de landaanwinning. De radarpost wordt door de landaanwinning beschadigd en/of van zijn plek geduwd. Daarom moet de nieuwe radarpost in werking zijn voordat de landaanwinning plaatsvindt, in ieder geval voordat het nieuwe land boven water uitkomt. De radarpost wordt eerst gebouwd, daarna wordt de oude radarpost afgebroken.

Waarom is er gekozen voor deze locatie? 

Er is onderzoek gedaan naar diverse locaties voor Radarpost 23. De locatie op de Piet Smitkade voldoet aan de gestelde eisen en borgt de veiligheid voor het scheepvaartverkeer. Er is vrij zicht op de rivier naar het westen en het oosten. Daarmee is sprake van optimale radardekking. Daarnaast heeft de post zicht op de meest nabije radarposten op de Van Brienenoordbrug en Maasboulevard.

Als er een nieuwe oeververbinding komt, moet de radarpost dan weer weg?

De nieuwe radarpost staat buiten de reservering voor een nieuwe oeververbinding. We weten nog niet of de nieuwe oeververbinding op deze plek ‘aan land komt’ en ook nog niet of het een brug of tunnel wordt. In het geval van een tunnel kan de radarpost sowieso blijven staan. Bij een brug staat de radarpost aan de oostzijde van de brug, met ‘zicht’ naar het oosten. Aan de westzijde van de brug is dan nog een radarpost nodig voor het radarbeeld naar het westen.

Is er sprake van stralingsgevaar van de radarpost?

De radars van het Havenbedrijf Rotterdam voldoen aan alle eisen gesteld aan wal-radarsystemen. Het zendvermogen is dusdanig laag dat er absoluut geen gevaar is voor de volksgezondheid. Om dit volledig uit te sluiten, zijn bijna alle radarposten in gebruik bij het Havenbedrijf Rotterdam zo ingesteld dat ze niet zenden op land en/of woonwijken. Dit heet sector blanking.

Is de radarpost de hele dag bemand?

De radarpost is onbemand. De installaties worden centraal gezien op het Haven Coördinatie Centrum (HCC), dat verantwoordelijk is voor de scheepvaartbegeleiding vanaf zee tot aan de Van Brienenoordbrug. Het HCC zit in het World Port Centre op de Wilhelminapier.

Kun je de radarpost zomaar oplopen?

Nee, je kunt de radarpost niet zomaar oplopen.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd? Is er sprake van overlast? En hoelang gaan de werkzaamheden duren? 

  • Vanaf de waterzijde worden heipalen geplaatst. Dit duurt 5 werkdagen.
  • Op de palen worden betonnen (prefab) delen geplaatst. Zo wordt de radarpost opgebouwd.
  • Vervolgens wordt de stalen brugverbinding met de landzijde zijn plaats gezet. Dit duurt 20 werkdagen.
  • Inpandig worden de gebouw gebonden installaties aangebracht. Dit duurt 5 werkdagen.
  • Inpandig worden de radarinstallatie aangebracht. Dit duurt 5 werkdagen.
  • Overige zaken. Dit duurt 5 werkdagen.
 

Wanneer wordt de huidige radarpost weggehaald?

Het afbreken duurt een paar dagen. Het streven is eind februari 2022 de radarpost afgebroken te hebben. De masten gaan weg voordat de oude radarpost gesloopt wordt. Elders in de stad worden nieuwe zendmasten geplaatst die de communicatie overnemen.

Wanneer wordt er gewerkt?

Er wordt alleen overdag gewerkt, tussen 7:00 en 16:00 uur.

Vanaf hoe laat wordt er geheid? Kan dit starten na 8:00 uur?

Er wordt van 7:00 tot 16:00 uur gewerkt, dus in dat tijdsbestek kunnen ook de heipalen worden geplaatst. Het gaat in totaal om een beperkt aantal palen. We kunnen de aannemer vragen om later te starten met heien. De beschikbaarheid van materieel zal zijn flexibiliteit bepalen.

Is er sprake van beperkte bereikbaarheid tijdens de bouw?

Voor het grootste deel gaat het om de levering van prefab-elementen die worden aangeleverd en op hun plaats worden gezet. Dit heeft geen invloed op de bereikbaarheid van de Piet Smitkade.

Wordt er gezorgd dat er ’s avonds niemand op de bouwplaats kan komen?

Op de bouwplaats staan alleen een bouwkeet en een mobiel toilet. Daar komen hekken omheen. Er is geen extra beveilig aanwezig.

Wat is de route van bouwverkeer? Rijden zij niet over de Veranda, maar rechtstreeks naar de bouwplaats in de richting van achterkant van de Gamma?

We verwachten dat het bouwverkeer via de Bertus Bulstraat komt en langs de kade richting Gamma wegrijdt (of andersom).  

Blijft parkeerplaats 5C bereikbaar?

Ja, deze parkeerplaats blijft in gebruik op dezelfde manier.

Krijgt de scheepvaart ook bericht over het verplaatsen van de radarpost?

De scheepvaart krijgt het te horen via de bestaande kanalen. Dit gebeurt in overleg met onder meer het Waterschap en Rijkswaterstaat.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien je vragen hebt kun je die mailen naar radarpost23@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn zij dag en nacht bereikbaar via 0900 – 824 34 73 (TBI-direct).

Ook kun je vragen stellen via de Feyenoord City BouwApp, daar houden we je eveneens op de hoogte van actuele werkzaamheden en andere ontwikkelingen met betrekking tot Radarpost 23. De Feyenoord City BouwApp kun je downloaden in jouw appstore (Apple’s App Store of Google Play).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp