Hans van Rossum

‘HÉÉL ZUID GAAT HIER SOCIAALECONOMISCH VAN PROFITEREN’

Feyenoord City is meer dan een verzameling bakstenen, wegen en parken. De gebiedsontwikkeling moet vooral ook sociaaleconomische kansen bieden. Sterker nog, die kansen worden nu al geboden, weet Hans van Rossum van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM).  

1.500 duurzame banen en 500 leerwerk- en stageplekken. Verschillende sporten binnen de Multisportclub Feyenoord. 200.000 bezoekers die jaarlijks gebruik maken van de sportmogelijkheden in de publieke ruimte. Moeiteloos somt Hans van Rossum een aantal ambities op die vanuit het sociaaleconomisch programma in 2030 behaald moeten worden. Gek is dat niet. Als bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) is hij, samen met Feyenoord, verantwoordelijk voor het verwezenlijken van die ambities. Bovendien, zo zegt Van Rossum, zijn de doelstellingen “keihard”. ‘Voor de gemeente zijn ze een voorwaarde voor hun financiële bijdrage. De sociaaleconomische eisen zijn even strikt als die voor duurzaamheid of de verhouding tussen sociale huurwoningen en vrijesectorhuur. En dus is het sociaaleconomisch programma voor ons even belangrijk als de ruimtelijke aspecten van de gebiedsontwikkeling.’  

Verantwoordelijkheid  

Niet dat de voorwaarde van de gemeente leidend is. Ook zonder die eis zou “sociale impact” onderdeel zijn geweest van Feyenoord City. ‘Omdat we dit gebied vooral ook ontwikkelen voor de mensen in de wijken eromheen. Dat zijn grotendeels wijken met de nodige maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsparticipatie, talentontwikkelingskansen, maar ook overgewicht en andere gezondheidsproblemen. Daar mag en kun je je ogen niet voor sluiten. We nemen vanuit de stichting graag onze verantwoordelijkheid.’   

DE STAD VAN DE TOEKOMST  

Als je diep in zijn hart kijkt, vindt Van Rossum een initiatief als het Ondernemershuis op Zuid dan ook mooier dan de heipalen die straks massaal de grond in gaan. ‘Maar het gaat wel hand in hand. Met alleen initiatieven op het gebied van sociale impact bouw je niet de stad van de toekomst. En die stad van de toekomst – met onder meer aantrekkelijke openbare buitenruimte, gevarieerde woonvoorzieningen en voldoende werkgelegenheid en onderwijs – is wel wat we met elkaar willen. Die houdt hoger opgeleide Rotterdammers in de stad. Maar die geeft dus vooral ook nieuwe kansen aan Rotterdammers die het nu wat minder hebben.’ 

NIEUWE IDOLEN OM DE HOEK  

Hoe de sociaaleconomische ambities moeten worden bewerkstelligd? Door niet te veel nieuwe initiatieven te ontplooien, is de overtuiging van Van Rossum en de andere leden van STIGAM. ‘Er zijn al zóveel goede initiatieven op Zuid. Die willen we omarmen, zodat ze met Feyenoord City kunnen meegroeien. Daarmee verbinden we niet alleen de fysieke gebieden met elkaar, maar ook de initiatieven en mensen. Dat geeft extra kansen.’ Van Rossum noemt de sociaalmaatschappelijke activiteiten van Feyenoord, die op het gebied van sport, beweging en onderwijs al jaarlijks duizenden kinderen een duwtje in de goede richting geven. ‘Dat worden er straks alleen maar meer als op niet-wedstrijddagen de openbare ruimte in het gebied wordt gebruikt.’ Hij noemt initiatieven op het gebied van urban sports en street culture, waarmee over concepten bij de gaskoepels in het Malletgatpark wordt gesproken. ‘Dat gaat ervoor zorgen dat kinderen hun nieuwe voetbal- of freerun-idolen niet op YouTube zien maar live, bij hen om de hoek. Maar ook dat ze zelf meer gaan bewegen en nieuwe sporten en culturen leren kennen.’ 

WERKGELEGENHEID CREËREN 

Een ander concreet voorbeeld is Ondernemershuis op Zuid, dat via STIGAM een reeds aangekochte loods van 2.500 vierkante meter mag gebruiken om van daaruit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen. Een van de doelen is om voor bouwbedrijf Heijmans grondwerkers op te leiden, die straks meewerken aan de ontwikkeling van Feyenoord City. Ook wordt samengewerkt met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. ‘Zij kennen de mensen die de werkgelegenheid kunnen invullen die wij creëren. De komende vijf jaar gaat hier enorme bouwontwikkeling plaatsvinden. Daar gaat heel Zuid sociaaleconomisch van profiteren.’