Hélène Teijl

‘FEYENOORD CITY KAN ONZE LEERLINGEN IN BEWEGING BRENGEN’

Ook de Prinses Margrietschool van directeur Hélène Teijl ontsnapt niet aan de grootstedelijke problematiek. Feyenoord City kan haar leerlingen de broodnodige beweging bieden, denkt ze.  

Het is bijna niet voor te stellen, zegt Hélène Teijl, maar de Prinses Margriet is eigenlijk een soort ‘dorpsschooltje’. Gelegen naast de IJsselmondse buurt Sportdorp en ingeklemd tussen Park de Twee Heuvels en 1908, het trainingscomplex van Feyenoord, heeft de basisschool een heel eigen karakter. ‘Natuurlijk hebben we hier ook de grootstedelijke problematiek, vergis je niet. Maar de sfeer is heel gemoedelijk,’ zegt de schooldirecteur.  

Nieuwe mix 

Dat moet zo blijven, vindt ze. Ook als Feyenoord City er straks is. Binnen het ontwikkelingsgebied De Kuip/Kuip Park komen honderden woningen, die potentiële nieuwe leerlingen herbergen. Eerder gebeurt dat al binnen de aangrenzende gebiedsontwikkeling Stadionpark. Onder meer bij Park de Twee Heuvels en de Sportcampus komt nieuwbouw. Daarmee komt voor een deel een ander type mensen naar de wijk. ‘Dat vind ik wel leuk. Zo ontstaat er een nieuwe mix van kinderen met verschillende achtergronden. Dat is alleen maar goed, al hoop ik wel dat we ons karakter behouden.’ 

SCHOOLTUINTJES EN SPORTFACILITEITEN 

Vooralsnog houdt een andere ontwikkeling Hélène meer bezig: de nieuwbouw van haar eigen school. De Prinses Margriet krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw pand op dezelfde plek, waarin meer ruimte komt voor onder meer schooltuintjes en sportfaciliteiten. ‘We willen graag een groenere en actievere omgeving creëren, passend bij de gebiedsontwikkelingen om ons heen. Ook daarbij staan die thema’s centraal, dus daar sluiten we graag op aan,’ zegt Hélène.  

Ouderwets buitenspelen 

De hoofdreden om dat te doen, is overigens een andere. ‘Het is gewoon belangrijk dat kinderen veel bewegen. Beweging brengt ontspanning, waarna er weer aandacht kan zijn voor leren. We willen ook het ouderwetse buitenspelen meer stimuleren. Onlangs was een gymzaal niet beschikbaar, dus werd er gym gegeven in Park de Twee Heuvels. De kids kwamen lekker vuil terug naar school, maar hadden wel een toples gehad.’  

Met de bus naar de gymzaal 

Over gymzalen gesproken. Die zijn in de buurt van de Prinses Margrietschool niet beschikbaar. Daarom gaan de leerlingen twee keer per week met de bus naar een gymzaal verderop in de wijk. ‘Hoe paradoxaal wil je het hebben?’, zegt Hélène. ‘Wij zijn bovendien Lekker Fit!-school, waardoor we eigenlijk drie keer per week zouden moeten gymmen. Dat lukt dus niet, terwijl die gassies het zó hard nodig hebben. Die moeten gewoon hun energie kwijt. Even inspannen, om daarna weer geconcentreerd te kunnen leren.’