Duurzaamheid

Duurzaamheid is vanzelfsprekend

Duurzaamheid is vanzelfsprekend voor de gehele ontwikkeling van Feyenoord City. Op alle manieren en op alle niveaus wordt daar concreet aan gewerkt. In samenwerking met de gemeente Rotterdam, onderwijs- en sportorganisaties, lokale en regionale duurzaamheidsinitiatieven en markpartijen leggen we de ‘groene’ lat hoog.


DUURZAAMHEIDSTHEMA’S

De ambities richten zich op drie thema’s:

  1. Aantrekkelijke leefomgeving (o.a. met veel groen, ruimte voor veilig fietsen en lopen en goed toegankelijk openbaar vervoer).
  2. Circulaire economie (o.a. door het zelf opwekken van duurzame energie, de opvang van hemelwater, hergebruik van materialen en grondstoffen, en het stimuleren van fiets- en ov-gebruik).
  3. Het nagestreefde niveau van duurzaamheid is dat van de internationaal erkende BREEAM-certificering. Om kostentechnische reden zal dit certificaat nu nog niet worden aangevraagd.


BEWUSTZIJN VERSTERKEN
 

Door duurzame maatregelen en toepassingen zichtbaar te maken versterkt dat het bewustzijn bij bewoners, gebruikers en bezoekers.