Mobiliteit en bereikbaarheid

Voor iedereen goed bereikbaar

Feyenoord City is goed bereikbaar voor bezoekers, bewoners en die mensen die er werken, studeren. Met betrekkelijk bescheiden aanpassingen in de bestaande wegen en openbaarvervoerverbindingen kunnen automobilisten, fietsers, voetgangers en OV-reizigers het gebied straks gemakkelijk en snel in en uit.


Ruim baan voor voetgangers en fietsers

De locatie is nu vooral gericht op automobilisten en goed aangesloten op het wegennet. De nieuwe situatie wordt meer uitnodigend  voor fietsers, voetgangers en reizigers met het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan via bestaande fiets- en wandelpaden langs het water en nieuwe routes naar de omliggende wijken. Ook komen er betere aansluitingen op de bestaande wegen en verbindingen.

Andere maatregelen zijn:

  • scheiding van autowegen, fiets- en voetpaden (ontvlechten), waardoor de doorstroming en verkeersveiligheid fors verbeteren;
  • een nieuwe tramlijn in de Rosestraat en Coen Moulijnweg;
  • een nieuwe wegverbinding tussen de Rosestraat en Colosseumweg onder het Varkenoordseviaduct;
  • een nieuw Stedenbaanstation ter vervanging van het huidige NS-station bij De Kuip.
  • een mogelijke nieuwe stadsbrug over de nieuwe Maas tussen ‘Noord’ (Kralingen/De Esch) en ‘Zuid’ (Veranda);
  • een mogelijke nieuwe metroverbinding van Kralingse Zoom naar Zuidplein.


Meer met openbaar vervoer, minder per auto

Het aandeel automobilisten gaat door verschillende maatregelen fors omlaag. Nu komt 70 procent van de bezoekers van evenementen met de auto. In de nieuwe situatie moet dat minder worden. Parkeren wordt meer op afstand ingericht en dichtbij kan je zonder reservering moeilijker een plek vinden. Ook wordt ingezet om meer mensen met het openbaar vervoer en de fiets of scooter te laten reizen, hier worden investeringen voor gedaan.


Minder files door spreiding in tijd 

‘Peak shaving’ (het aftoppen van de piek in de verkeersbelasting) moet ervoor zorgen dat bezoekers bij wedstrijden en evenementen meer gespreid over tijd het gebied binnenkomen en verlaten, waardoor files worden tegengegaan.