Social impact

SAMEN WERKEN AAN SOCIALE IMPACT IN FEYENOORD CITY

In Feyenoord City komen mensen samen: wonen, werken, sporten en samen culturele activiteiten ontplooien. Het is een nieuw gebied dat straks veel meer is dan een verzameling bakstenen, wegen en parken. Het brengt mensen samen én in beweging. Op die manier maken we de stad en de Rotterdammers sterker, gezonder en nog veerkrachtiger en werken we samen aan sociale impact.

Rotterdammers met verschillende achtergronden, leeftijden, interesses en opleidingsniveaus komen samen in beweging in Feyenoord City. Talentontwikkeling, ondernemerschap, werkgelegenheid en actief bezig zijn staan centraal. Niet in de toekomst, maar nu al. Samen met de inwoners en sociaal ondernemers van Rotterdam Zuid zoeken en organiseren we activiteiten en uitdagingen die passen bij hun wensen en behoeften.

DROMEN WAARMAKEN IN VRIJGEKOMEN PANDEN

In voorbereiding op de realisatie van Feyenoord City zijn al diverse panden tijdelijk beschikbaar gesteld voor ondernemers met passie voor sociaal maatschappelijke doelen.

Sociaal ondernemers en startups maken nu gebruik van deze ruimtes. Zo vestigen zij zich tijdelijk in dit gebied om samen met de bewoners activiteiten te ondernemen. En met succes!

 

Mensen iets over zichzelf laten ontdekken,
daar heb ik hier de ruimte voor.’ –
Sevde Yildirim, Mosaic Art Studios

Mosaic Art Studios

Kansen in Feyenoord City

In Feyenoord City bieden we kansen, want we werken samen aan sociaal maatschappelijke kansen en leggen we de verbinding tussen verschillende partijen. Kansen op leren en talentontwikkeling. Kansen op werk. Ook kansen op betaalbare woningen, (maatschappelijke) voorzieningen en recreatie met aandacht voor een betere gezondheid. Kansen voor jongeren en inwoners van Zuid, kansen voor (maatschappelijke) ondernemers en organisaties en natuurlijk kansen voor Rotterdam.

 

‘Deze plek geeft mij de ruimte om te leren,
te groeien én zelfstandig aan de slag te gaan.’
– Fatima, Patisserie Tima

Patisserie Feijenoord

Toekomst

Natuurlijk wordt er ook gewerkt aan de toekomstplannen. Op welke manier willen de toekomstige bewoners en omwonenden gebruik maken van de openbare buitenruimten in Feyenoord City? Welke voorzieningen sluiten het best aan op de behoeften van omliggende wijken en welke partijen of ondernemers kunnen hier het beste invulling aan geven? We werken aan een mooi nieuw gebied waar mensen fijn wonen, ontmoeten en leven én waar voldoende ruimte is voor activiteiten waar mensen actief aan deelnemen. Zo zorgen we samen voor een gezonde en groene leefomgeving met een blik op de toekomst.

Speelfabriek

 

‘Samen ontdekken waar de ruimte ligt en uitvinden hoe we Rotterdam Zuid kunnen laten groeien.’ – Maarten Horstink, Speelfabriek