Wat is Feyenoord City?

Een enorme boost voor rotterdam-zuid

Feyenoord City is het Rotterdam van morgen. Zie jij het voor je? Een groene, gezonde, toekomstbestendige stad die ruimte biedt aan al zijn inwoners en bezoekers. Ruimte om het beste uit jezelf te halen. Wat je ook doet. Van wonen tot werken. Van ontspannen tot ondernemen. Van sporten tot leren. Dat Rotterdam van morgen krijgt gestalte op Zuid. Een grootschalig gebied tussen de oever van de Maas en de levendige woonwijken op Zuid wordt de komende jaren getransformeerd tot een interactief speelveld, dat uitdaagt en activeert.

Mix van functies 

Huur- en koopwoningen aan het water, een getijdenpark waar onthaasten vanzelf gaat, levendige pleinen en plinten met zorg-, sport- en buurtfuncties, een diversiteit aan winkels, horeca uit alle windstreken, een bioscoop en een hotel smelten hier even subtiel samen als de ruim 170 nationaliteiten in de stad. Met deze mix van functies, waarbij de nadruk ligt op vitaliteit, ontspanning en duurzaamheid, wordt Feyenoord City een gebied voor alle Rotterdammers.

Kijk, dáár: het is al begonnen 

Het Rotterdam van morgen wordt vandaag niet alleen bedacht. Het is ook al zichtbaar. Tastbaar zelfs. Eind 2020 werd het bouwproject Imagine afgetrapt. Op de hoek van de Laan op Zuid en 2e Rosestraat verrijst een beeldbepalend, stedelijk woongebouw, dat bestaat uit twee woontorens met 295 appartementen, penthouses, stadswoningen en commerciële ruimtes. Het is het startsein voor de bouw van een kleine 4.000 woningen, bestemd voor actieve doelgroepen die de energie van de stad gebruiken als brandstof voor hun levensgeluk. Energie die straks overal binnen Feyenoord City voelbaar is.  

Feyenoord City. Ik zie het voor me. Kijk maar, dáár, op Zuid. Het is al begonnen.  

ROTTERDAM STERKER, GEZONDER EN VEERKRACHTIGER

Feyenoord City is meer dan een verzameling bakstenen, wegen en parken. Veel meer. Het gebied brengt mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk. Met buitenruimte die sport ademt, maar ook iedereen uitnodigt om te ontspannen in het groen. Met een innovatief incubator lab en een sport experience. Maar ook door de aanwezigheid van multisportclub Feyenoord, de nieuwe sportvoorzieningen en door sport onderdeel te maken van het dna van de scholen in en rondom het gebied. Met sport en gezondheid als katalysator maken we de stad sterker, gezonder en nóg veerkrachtiger. Zo ontstaan nieuwe sociaaleconomische kansen. Voor Rotterdam, maar met name voor de inwoners van Zuid.

ACHT ONTWIKKELGEBIEDEN, ÉÉN SAMENHANGEND GEHEEL

Feyenoord City wordt in een tijdbestek van tien tot vijftien jaar gefaseerd ontwikkeld. Deze grootschalige stedelijke ontwikkeling bestaat uit acht verschillende deelgebieden, die samen één samenhangend geheel vormen. Niet alleen omdat ze fysiek verbonden zijn, met elkaar en met de bestaande, aangrenzende wijken. Maar vooral omdat alle deelgebieden één gezamenlijk doel hebben: bewoners en bezoekers uitdagen en activeren tot een actieve, sportieve en gezonde leefstijl. Meer informatie over de acht ontwikkelgebieden vind je hieronder.

Getijdenpark

De veranda

De kuip/kuip park

Mallegatpark

Stadskant

Waterfront

De Strip

masterplan

Feyenoord City is een private gebiedsontwikkeling. Het ambitieuze masterplan van OMA en LOLA, met in totaal zo’n 600.000 vierkante meter aan gebouwd programma, wordt door Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas ontwikkeld. Deze stichting draagt ook zorg voor onder meer de financiering en het verplaatsen van de huidige bedrijven. Feyenoord City bestaat in totaal uit acht ontwikkelgebieden, waaronder het nieuwe Feyenoord-stadion, zoals ook in het Masterplan te lezen is. Het Masterplan Feyenoord City past binnen de gemeentelijke Gebiedsvisie Stadionpark. Hierin beschrijft de gemeente de wens om in dit deel van de stad een groen, gezond en toekomstbestendig gebied te creëren voor haar inwoners en bezoekers. Een gebied waar sport, ondernemen en vrije tijd samenkomen. 

Feyenoord City - Pow Wow (58 of 63)