Participatie

SAMEN WERKEN AAN EEN STERK GEBIED

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City raakt velen. Van inwoners van de omliggende wijken tot de toekomstige bewoners van het gebied. Van bestaande tot nieuwe ondernemers. En van de gemeente Rotterdam tot allerlei organisaties met een belang in het gebied. Om de gestelde ambities en doelen te kunnen realiseren, is een goede samenwerking met alle belanghebbenden en toekomstige gebruikers van essentieel belang. Alleen dán kun je een gebied ontwerpen en ontwikkelen dat daadwerkelijk aansluit bij de behoeften uit de omgeving.


SAMENWERKEN MET BELANGHEBBENDEN

Feyenoord City en de gemeente Rotterdam hebben voor het inrichten en uitvoeren van dit participatietraject een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, dat wordt uitgevoerd door een gezamenlijk team. Met alle belanghebbenden bouwen we graag een relatie op die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dat doen we door structureel te werken aan het ophalen van input, het verzilveren van kansen, het oplossen van zorgen en het creëren van draagvlak. Dat doen we tijdens elke fase van de gebiedsontwikkeling: tijdens de ontwerpfase en gedurende de bouw, maar ook op het moment dat het gebied al in gebruik is. De aanpak wordt geregeld bij stakeholders getoetst en zo nodig aangepast. De voortgang wordt elk half jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad.


WERKGROEPEN

We werken in meerdere kleinschalige verbanden (werkgroepen), waarin specifieke thema’s centraal staan. Denk aan de al afgeronde MER-onderzoeken en het bestemmingsplan, maar ook aan belangrijke onderwerpen als mobiliteit, het organiseren van de bouwwerkzaamheden en het sociaaleconomisch programma. Stakeholders kunnen in deze werkgroepen advies en inzichten geven, elkaar helpen en de plannen beïnvloeden door hierop te reflecteren en kennis te delen. Op informatieavonden worden de uitkomsten in bredere groep besproken.


CO-CREATIE MET BEWONERS

Tijdens wijkgerichte bijeenkomsten doen we als projectorganisatie de gebiedservaring op die nodig is voor de gebiedsontwikkeling. Wijk- en buurt gerelateerde ontwikkelingen worden in verdiepingssessies met elkaar besproken. Dankzij de actieve betrokkenheid van de bewoners van de omliggende wijken kan de waarde van Feyenoord City voor de wijken onderzocht worden. Gedurende het traject wordt dit contact verder geïntensiveerd, omdat het daadwerkelijke inrichten van het leefgebied alleen mogelijk is in co-creatie met de (toekomstige) gebruikers en organisaties instanties die bij hen aansluiten.


OVERIGE KANALEN

Om ervoor te zorgen dat iedereen die dit wil toegang heeft tot dezelfde informatie, informeren we uiteraard ook op bredere schaal. Dit doen we via voorlichtingsbijeenkomsten, de website en de social media kanalen. Ook hierin trekken we graag op met de wijken om, waar mogelijk, aan te sluiten bij reeds geplande wijkbijeenkomsten.

VGO VERSLAG 26 februari 2024

VGO VERSLAG 18 januari 2024

VGO VERSLAG 6 november 2023

VGO VERSLAG 18 september 2023

VGO VERSLAG 13 maart 2023

VGO VERSLAG 16 januari 2023

Lees meer

VGO VERSLAG 7 november 2022

Lees meer

VGO VERSLAG 12 september 2022

Lees meer

VGO VERSLAG 16 mei 2022

Lees meer

VGO VERSLAG 11 APRIL 2022

Lees meer

VGO VERSLAG 7 FEBRUARI 2022

Lees meer

VGO VERSLAG 20 DECEMBER 2021

Lees meer

VGO VERSLAG 27 SEPTEMBER 2021

Lees meer

VGO VERSLAG 28 JUNI 2021

Lees meer

VGO VERSLAG 17 MEI 2021

Lees meer

VGO VERSLAG 29 MAART 2021

Lees meer

VGO VERSLAG 8 FEBRUARI 2021

Lees meer

VGO VERSLAG 30 NOVEMBER 2020

Lees meer

VGO VERSLAG 21 SEPTEMBER 2020

Lees meer

VERSLAG VOORTGANGSOVERLEG 20 JANUARI 2020

Lees meer

VERSLAG VOORTGANGSOVERLEG 2 DECEMBER 2019

Lees meer

BIJEENKOMST KLANKBORDGROEP MOBILITEIT 18 JUNI 2019

Lees meer

ONDERNEMERSBIJEENKOMST 19 NOVEMBER 2019

Lees meer

PRESENTATIES WERKGROEP BIJEENKOMST MER/BESTEMMINGSPLAN

Lees meer

VERSLAG WERKGROEP MER/MASTERPLAN 9 JULI 2019

Lees meer

VERSLAG VOORTGANGSOVERLEG 24 JUNI 2019

Lees meer

VERSLAG VOORTGANGSOVERLEG 13 MEI 2019

Lees meer

VERSLAG WERKGROEP M.E.R. & MASTERPLAN 3 JUNI 2019

Lees meer

VERSLAG EN PRESENTATIE WERKGROEP M.E.R. & MASTERPLAN 8 MEI 2019

Lees meer

PARTICIPATIE DASHBOARD Q4 2018

Lees meer

VERSLAG VOORTGANGSOVERLEG PARTICIPATIE FEYENOORD CITY | 11 MAART 2019

Lees meer

VERSLAG OVERLEG MET BBV EN FEYENOORD CITY | 22 OKTOBER 2018

Lees meer

PARTICIPATIE DASHBOARD Q3 2018

Lees meer

PARTICIPATIEPLANNING SEPT-OKT

Lees meer

VERSLAG WERKGROEP MER | 5 JUNI 2018

Lees meer

BESLUITENLIJST KLANKBORDGROEP MOBILITEIT | 22 MEI 2018

Lees meer

VERSLAG BIJEENKOMST KLANKBORDGROEP MOBILITEIT | 4 JULI 2018

Lees meer

VISIE PARTICIPATIE STADIONPARK EN FEYENOORD CITY

Lees meer

VERSLAG GESPREK SAMENWERKING MET OVS | 11 APRIL 2018

Lees meer

VERSLAG GESPREK MER ONDERZOEKEN SCHUTTEVAER | 16 APRIL 2018

Lees meer

VERSLAG REGULIER OVERLEG VERANDA MET DE BBV, OVS, GEMEENTE EN FEYENOORD CITY

Lees meer

BEWONERS VERANDA, GEMEENTE ROTTERDAM EN FEYENOORD CITY SLUITEN PARTICIPATIECONVENANT

Lees meer

ARCHITECT EN PROJECTLEIDER PRATEN FEYENOORD SUPPORTERSRAAD BIJ

Lees meer