Gaat
Feyenoord
City door
dan?

Ech
wel!

Waterkant: Leven
aan het water, in
het groen

Een unieke, grotendeels autovrije wijk waar woningen, horeca, openbaar vervoer en andere voorzieningen samenkomen. En waar optimaal gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van de Nieuwe Maas en het beoogde Getijdenpark. Dát is Waterkant, het deelgebied in Feyenoord City waar eerder onder andere een nieuw stadion zou komen. Nu het stadion er definitief niet komt, krijgt dit deelgebied een andere invulling. Jouw ideeën hierover zijn meer dan welkom!
 
Ontwerpbureaus EFFEKT, OMA en LOLA hebben onder aanvoering van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en het gemeentelijk projectteam Stadionpark een ruimtelijke verkenning uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een uitgebreid consultatiedocument, waarin een nieuw perspectief voor het gebied Waterkant beschreven wordt.

Ambitiedocument Waterkant

Het Ambitiedocument Waterkant is het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied Waterkant. Het in maart 2023 gepubliceerde consultatiedocument is gebruikt voor participatie met de omgeving, gesprekken met professionele stakeholders en verdere haalbaarheidsonderzoeken. In het Ambitiedocument zijn de inzichten meegenomen die zijn opgedaan tijdens dat traject. Het Ambitiedocument is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en STIGAM. 

Rapportage participatie

In het consultatiedocument voor Waterkant wordt een nieuwe ambitie beschreven voor dit deelgebied, waar eerder onder andere een nieuw stadion zou komen. Vanaf maart 2023 voerden Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) en het gemeentelijk projectteam Stadionpark gesprekken over dit document met betrokken Rotterdammers. Met veel enthousiasme haalden we in de wijken en buurten van Zuid input op voor het vervolg van de plannen. In dit rapport lees je wat we organiseerden en wat de gesprekken opleverden.

Veel leesplezier!

Play Video

Invulling van waterkant

In deze video lichten Chantal Zeegers (Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen) en Rob de Jong (Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas) de verkenning naar een invulling van Waterkant nader toe.

Zes uitgangspunten

In de nieuwe visie staan zes uitgangspunten centraal: groene recreatieve bestemming, blauwe recreatieve bestemming, toekomstbestendige wijk, focus op de lokale gemeenschap, diverse leefstijlen en woningtypen en 365 dagen per jaar urban street culture. Ten opzichte van het Masterplan Feyenoord City, dat eind 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld, is er onder andere meer ruimte voor woningbouw en groen in dit deelgebied.
Play Video

Invulling van waterkant

In deze video lichten Chantal Zeegers (Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen) en Rob de Jong (Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas) de verkenning naar een invulling van Waterkant nader toe.

Consultatiedocument Waterkant

Het consultatiedocument is bedoeld om het gesprek aan te gaan met de stad, haar bewoners en ondernemers. Zij kunnen meedenken over mogelijkheden om van Waterkant een aantrekkelijk stedelijk gebied te maken, dat bijdraagt aan de ambities van Feyenoord City en Rotterdam-Zuid. Daarom roepen Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, het gemeentelijk projectteam Stadionpark en de architectenbureaus EFFEKT, OMA en LOLA iedereen op om ideeën voor de invulling van het gebied te delen. 

4 ideeën uit honderden mogelijkheden

Binnen het raamwerk zijn verschillende bouwvolumes mogelijk. Het uiteindelijke model zal in de volgende fase verder ontwikkeld worden, waarbij hoogwaardige openbare ruimtes en gebouwen met goede leefomstandigheden de uitgangspunten vormen.

Klik op de tekstvakjes onder de afbeelding om het bijbehorende voorbeeld te zien.

Voorbeeld 1
Een mix aan gebouwtypologieën en kavelgroottes, met een fijnere structuur aan de waterkant en hoogteaccenten aan de entreepleinen.
Voorbeeld 2
Een meer gematigde mix aan gebouwtypologieën en kavelgroottes, waarbij geen gebouw hoger is dan 70 meter.
Voorbeeld 3
Een ontwerp met voornamelijk een enkele gebouwtypologie, met meer (semi-)publieke ruimte tussen de gebouwen.
Voorbeeld 4
Een mix aan gebouwtypologieën en kavelgroottes, geordend in drie karakters: hoog-stedelijk aan het viaduct, groen-stedelijk in het midden en een fijne structuur langs de waterkant.

Nieuwsgierig naar meer? Bekijk het consultatiedocument

Consultatiedocument downloaden

Klankbordgroep

In het proces is de mening van Rotterdammers en andere betrokkenen erg belangrijk. We willen ‘de omgeving’ graag betrekken bij de plannen en daarom wordt er een klankbordgroep samengesteld. In eerste instantie voor Waterkant. Daarvoor hebben we de afgelopen periode ruim voldoende aanmeldingen ontvangen. Zoveel zelfs dat we waarschijnlijk een representatieve selectie zullen maken. De komende weken zullen we de belangstellenden benaderen en informeren wat de volgende stappen zijn. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de klankbordgroep: bedankt!

Documenten

De getoonde beelden op deze website zijn conceptbeelden. Ze laten zien hoe het deelgebied Waterkant er mogelijk uit kan komen te zien en zijn dus nog niet definitief. Ook de beelden van de brug zijn indicatief, hier is nog geen ontwerp voor.