‘Als bewoners van De Veranda voelen we ons gezien en gehoord’

Helmich Rigter (85) was als voorzitter van Bewonersbelangen Veranda jarenlang intermediair tussen het projectteam Feyenoord City en de bewoners van de wijk De Veranda. Begin dit jaar stopte hij. ‘We worden vanuit Feyenoord City overal in gekend en bij betrokken. Dat is helaas niet bij alle uitdagingen in onze wijk het geval, kan ik uit ervaring zeggen.’

Ze wonen er inmiddels 23 jaar, maar het uitzicht gaat de 85-jarige Helmich Rigter en zijn vrouw nooit vervelen. ‘Het is een levend schilderij. Het decor verandert continu, dankzij alle schepen die voorbij varen,’  zegt Helmich, terwijl hij vanaf zijn balkon op de twaalfde verdieping over de Nieuwe Maas uitkijkt. In de verte stralen de robijnrode pylonen van de Willemsbrug in het zonlicht. Onder hem gaat het dagelijks leven verder in De Veranda, de wijk waar naast zes appartementencomplexen onder meer de Pathé-bioscoop en meerdere horecagelegenheden zijn gevestigd.

Nieuw Stadion

Als het aan Helmich had gelegen, had hij binnenkort ook een glimp opgevangen van het nieuwe stadion. De man die in zijn werkende leven diverse sportaccommodaties en horecagelegenheden uitbaatte en tussen 1992 en 2000 commercieel directeur was van Stadion Feijenoord, had op persoonlijke titel graag gezien dat er een nieuwe voetbal- en evenemententempel was gekomen. ‘Ik had het een aanwinst gevonden voor de stad. Ik zag mezelf al lunchen, boven in het stadion, met uitzicht op de skyline.’ Maar Helmich wilde het stadion alleen als dit zou gebeuren in samenspraak met de bewoners van De Veranda.

Bewonersbelangen verdedigen

Daarom kwam Helmich in 2016 in actie toen de gemeente Rotterdam, Feyenoord en Stadion Feijenoord de plannen voor Feyenoord City aankondigden. ‘Met name voor de bewoners van de flat het dichtst bij het beoogde stadion, hadden de plannen enorme impact. Daarom hebben we Bewonersbelangen Veranda opgericht,’ vertelt Helmich in zijn appartement. ‘Bij de gemeente gaven we aan dat we met hen in gesprek wilden en beter geïnformeerd wilden worden. De gemeenteraad was het met ons eens. Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging Eigen Huis waren op dit moment toevallig bezig met trajecten rondom participatie. Zo sloten we een convenant en werden we een pilotproject voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging Eigen Huis.’

Met de juiste mensen aan tafel

Als voorzitter van Bewonersbelangen Veranda groeide Helmich uit tot belangrijke intermediair tussen het projectteam van Feyenoord City en zijn medewijkbewoners. Maandelijks was er overleg, terwijl Helmich ook aansloot bij het periodieke voortgangsoverleg. ‘In het begin moesten we uiteraard aan elkaar wennen en elkaars vertrouwen winnen,’ zegt de Rotterdammer. ‘Daarbij merkten we dat het projectteam van Feyenoord City de participatie serieus nam. We hadden rechtstreeks contact met de juiste personen. Als we een specifiek onderwerp behandelden, zorgden omgevingsmanagers Theo Kion en Johanneke de Lint ervoor dat de juiste ambtenaren aan tafel kwamen. Dat was erg prettig.’

In gesprek blijven

Door op een constructieve manier met elkaar te overleggen, kwam er wederzijds begrip. ‘Als bewoners waren wij het niet overal mee eens. Maar je komt niet verder als je alleen je hakken in het zand zet,’ vertelt Helmich. ‘Je moet blijven praten en proberen om er samen uit te komen. Wanneer bewezen wordt dat bepaalde dingen echt niet anders kunnen, moet je dat accepteren. En waar we wél invloed konden uitoefenen, deden we dat.’

Invloed op de plannen

Zo bereikte Bewonersbelangen Veranda dat in het bestemmingsplan de hoogte van de beoogde woningen werd aangepast, in het gedeelte van de wijk tussen het politiebureau tot vlak bij de parkeergarage. ‘Zodat een deel van onze bewoners niet hun uitzicht en hun zonuren verloren,’ verklaart Helmich. ‘En voor het Getijdenpark, aan de andere kant van onze wijk, hebben we aangegeven dat de bebossing niet te hoog moet worden. Omdat anders de bewoners op de onderste verdiepingen van de flats hun uitzicht op de rivier kwijtraken. Daarnaast konden we onder meer onze wensen aangeven, zoals meer groen en voorzieningen als een supermarkt.’

Gehoord en gezien

Ook die wensen werden serieus genomen, stelt Helmich. ‘We werden uiteindelijk overal in gekend en bij betrokken. Als bewoners van De Veranda voelen we ons gehoord en gezien. Dat is niet bij alle uitdagingen in onze wijk het geval, kan ik uit ervaring zeggen. De afgelopen jaren hebben we hier ook te maken met grote parkeerproblemen en overlast door verruimde horecaopeningstijden. Onze grootste zorg van nu is de brug vanuit onze wijk richting De Esch, die Rotterdam wil realiseren en waar wij tegen zijn. Bij al die trajecten hebben we veel minder het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt.’

Afscheid als voorzitter

Helmich zelf maakt zich er inmiddels iets minder druk om. Hij nam begin 2023 afscheid als voorzitter van Bewonersbelangen Veranda. ‘Ik ben 85, jongere mensen mogen aan de slag met de huidige dossiers. Als bewoner blijf ik alles rondom Feyenoord City met interesse volgen. Ik hoop dat de woningbouwplannen in het gebied Waterkant doorgaan. Dat is hard nodig. Bovendien kan de oever op die plek wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Wat mij betreft wordt de woningbouw doorgetrokken richting de Van Brienenoordbrug, zodat de industriepanden aan de andere kant van De Veranda ook verdwijnen. Misschien maak ik het zelf niet meer mee, maar mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen gun ik een mooi en groen Rotterdam-Zuid.’