Ambitiedocument en Participatierapport Waterkant gestuurd naar de gemeenteraad

Vandaag heeft het Rotterdamse college nieuwe plannen naar de gemeenteraad gestuurd, waaronder twee documenten die betrekking hebben op het deelgebied Waterkant. Het gaat om het Ambitiedocument Waterkant en de Rapportage Participatie Gebied Waterkant.

Nieuwe plannen waren nodig omdat de Raad van State eind 2022 een streep trok door het eerdere bestemmingsplan en de plannen voor een nieuw stadion niet doorgingen. Hierdoor moest voor het gebied waar onder meer het nieuwe stadion was gepland een nieuwe ambitie worden geformuleerd. Het gebied kreeg de naam Waterkant en de nieuwe ambitie werd beschreven in het consultatiedocument Waterkant, dat in maart 2023 werd gepresenteerd. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de nieuwe plannen in mei.

Participatietraject

Tussen maart en december 2023 voerden Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) en gemeente Rotterdam met betrokken Rotterdammers gesprekken over het consultatiedocument. Met veel enthousiasme haalden we tijdens vele uiteenlopende participatiebijeenkomsten input op voor het vervolg van de plannen. De inzichten die zijn opgedaan en het volledige participatieproces zijn omschreven in de Rapportage Participatie Gebied Waterkant.

Bekijk de documenten

De opgedane inzichten zijn ook meegenomen in het Ambitiedocument Waterkant. Daarmee vormen ze een uitgangspunt voor verdere uitwerking van de plannen voor Waterkant. Ben je benieuwd naar de documenten? Op deze pagina kun je zowel het ambitiedocument als het participatierapport inzien.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp