Ruimtelijke verkenning deelgebied Waterkant gepresenteerd

De ontwerpbureaus EFFEKT, OMA en LOLA hebben de afgelopen maanden onder aanvoering van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en het gemeentelijk projectteam Stadionpark een ruimtelijke verkenning uitgevoerd naar het deelgebied Waterkant, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Deze verkenning is vandaag (dinsdag 28 maart 2023) gepresenteerd in de vorm van een uitgebreid consultatiedocument. Download hier het volledige consultatiedocument.

Waterkant is het deelgebied aan de rivier waar eerder onder andere een nieuw stadion zou komen. In december 2022 werd definitief duidelijk dat dit niet doorgaat. Sindsdien wordt gewerkt aan een andere invulling van dit deel van Feyenoord City. Ook het voorkeursbesluit van de gemeenteraad voor een nieuwe stadsbrug (inclusief een tramverbinding van Kralingse Zoom naar Zuidplein), een nieuw station Stadionpark en de plannen voor Feijenoord XL zijn meegenomen in de nieuwe visie. Waterkant vormt samen met Stadskant (Colosseum- en Roseplot) en Mallegatplot deelgebied 1 van Feyenoord City. In dit gebied zal de realisatie van de gebiedsontwikkeling beginnen.

Het leven in Waterkant
Het consultatiedocument geeft een nieuw perspectief voor het gebied Waterkant. De (maatschappelijke) doelstellingen van Feyenoord City staan nog steeds en voor de Waterkant is dit vertaald naar een nieuwe ambitie. Het wordt een groen gebied, met veel ruimte voor woningbouw maar zeker ook voorzieningen voor zowel de buurt als de omliggende wijken. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de Nieuwe Maas en het beoogde Getijdenpark. Zo is er veel aandacht voor groene buitenruimte en een recreatieve invulling van de rivier. In de visie wordt het gebied grotendeels autovrij en wordt de (reeds ingezette) focus op urban sports culture verder uitgebreid. Daarnaast is er aandacht voor de lokale gemeenschap en staat duurzaamheid centraal.

Input van de stad
Het consultatiedocument is bedoeld om het gesprek aan te gaan met de stad, zijn bewoners en ondernemers. Zij kunnen meedenken over mogelijkheden om van Waterkant een aantrekkelijk stedelijk gebied te maken, dat bijdraagt aan de ambities van Feyenoord City en Rotterdam-Zuid. Tot de zomer van 2023 worden gesprekken gevoerd met omwonenden, toekomstige bewoners, mogelijke gebruikers, professionele stakeholders, de gemeenteraad en vele anderen om input op te halen. Ook worden in overleg met stakeholders verdiepende studies uitgevoerd om de visie nader te onderzoeken en tot keuzes te komen.

Geef je mening
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, het gemeentelijk projectteam Stadionpark en de architectenbureaus EFFEKT, OMA en LOLA roepen iedereen op om ideeën voor de invulling van het gebied te delen. Denk daarbij onder meer aan de voorzieningen en functies die je graag binnen het gebied zou willen zien. Je kunt jouw wensen en suggesties delen op de website van Feyenoord City. Of neem deel aan een van de vele bijeenkomsten die in de komende tijd worden gehouden.

Vervolgstappen
De uitkomsten van het consultatieproces worden na de zomer van 2023 verwerkt in de geactualiseerde gebiedsvisie Stadionpark, het Masterplan Feyenoord City 2.0 en een ambitiedocument voor Waterkant. Deze producten worden eind 2023 aan de gemeenteraad van Rotterdam ter vaststelling voorgelegd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp