Vernietiging bestemmingsplan Feyenoord City

Stigam werkt aan alternatief plan voor stadionplot

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) werkt aan een alternatief plan voor Stadionplot binnen het gebied Feyenoord City. De basis voor dit alternatieve plan zijn de ambities zoals geformuleerd in de Gebiedsvisie Stadionpark en het Masterplan Feyenoord City. Vanzelfsprekend wordt aansluiting gezocht bij de plots in het gebied die al in voorbereiding zijn. In oktober heeft Stigam een combinatie van drie bureaus (EFFEKT, OMA en LOLA) opdracht gegeven een zogeheten ambitiedocument voor de alternatieve invulling van de Stadionplot te maken. Dit ambitiedocument zal een beeld geven van de mogelijke stedenbouwkundige invulling en van wat nog uitgezocht moet worden om een definitief stedenbouwkundig plan te kunnen maken.

De maatschappelijke betekenis van de gebiedsontwikkeling blijft bovenaan. Stigam wil dit vastleggen in nieuwe afspraken met de gemeente waarin de sociaaleconomische ambities van de gebiedsontwikkeling worden vastgelegd. Denk hierbij aan werkgelegenheid en opleidingstrajecten, creëren van ontmoetingsplekken en het stimuleren van talent.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp