Planvorming gaat door

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (StiGam) gaat – ook na het besluit van BVO Feyenoord om de plannen voor een nieuw stadion voorlopig te parkeren – door met de planontwikkeling voor het gebied Feyenoord City. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam. Samen beraden we ons hoe we verder gaan en hoe we het besluit van Feyenoord precies moeten interpreteren. Wat betekent dit voor de gebiedsontwikkeling, voor de procedures en voor de financiering? De plannen voor Mallegat, de Rosestraat en de Colosseumweg liggen op schema. De ontwerpschetsen voor 1.000 nieuwe woningen zijn nagenoeg klaar. StiGam verwacht binnenkort de eerste ideeën met betrekking tot de verdere planontwikkeling te kunnen delen.