‘In gesprek’-bijeenkomsten leveren waardevolle ideeën van Rotterdammers op

Zo’n 100 Rotterdammers hebben de afgelopen weken hun ideeën gedeeld over de invulling van Waterkant en het Getijdenpark. Dat deden ze tijdens drie speciale bijeenkomsten die onder de noemer ‘In gesprek over Feyenoord City’ werden georganiseerd.

De bijeenkomsten vonden plaats op 24 mei (tijdens het Lentefeest in verzamelgebouw ’t Klooster), 1 juni (bij Padelclub Feijenoord, midden in Feyenoord City) en 7 juni (in ’t Zaaltje in Sportdorp). Het projectteam Feyenoord City en team Stadionpark van de Gemeente Rotterdam kijken tevreden terug. ‘We hebben veel verschillende mensen ontvangen. Van jonge stellen tot oudere Rotterdammers. En van potentiële nieuwe bewoners en ondernemers tot betrokken buren uit de omliggende wijken,’ zegt Johanneke de Lint, omgevingsmanager van Feyenoord City.

Verdiepende gesprekken

Medewerkers van het projectteam Feyenoord City en van team Stadionpark van de gemeente Rotterdam waren aanwezig om in gesprek te gaan met Rotterdammers. Dit deden ze aan de hand van meerdere panelen, waarop per thema een aantal vragen stond vermeld. ‘De aanwezigen waren nieuwsgierig, stelden vragen en kwamen met mooie en ook concrete ideeën over de invulling van Waterkant,’ aldus Johanneke. ‘Daarnaast hebben we de plannen uit de ruimtelijke verkenning kunnen toetsen. Dat deden we in een laagdrempelige, kleinschalige setting. Daardoor konden we uitgebreid de tijd nemen om écht het gesprek aan te gaan. En om dieper in te zoomen op bepaalde thema’s, zoals de ruimte voor voetgangers en fietsers en de sfeer die het gebied straks moet uitademen. Kortom: wij kijken erg positief terug op deze bijeenkomsten.’

Nog meer input vanuit de stad

De ruimtelijke verkenning van Waterkant, een van de deelgebieden van Feyenoord City, werd eind maart 2023 gepresenteerd. Sindsdien gaan het projectteam Feyenoord City en het gemeentelijke projectteam Stadionpark op diverse manieren en tijdens verschillende gelegenheden in gesprek met Rotterdammers om ideeën op te halen. Zo trekt de Feyenoord City-koffiekar momenteel door Rotterdam-Zuid en worden ideeën opgehaald bij ondernemers en jongeren. Ook wordt een klankbordgroep gevormd, waarin een representatieve groep Rotterdammers plaatsneemt.

Vul de enquête in

Wil je ook jouw ideeën delen over de invulling van Waterkant? Vul dan een korte enquête in op onze website.

Vervolgstappen

De uitkomsten van bovenstaande participatie-activiteiten worden na de zomer verwerkt in de geactualiseerde gebiedsvisie Stadionpark, het nieuwe Masterplan Feyenoord City en een ambitiedocument voor Waterkant. Eind 2023 wordt dit aan de gemeenteraad van Rotterdam ter vaststelling voorgelegd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp