Succesvolle start voor klankbordgroep Feyenoord City

De klankbordgroep van Feyenoord City is op woensdag 5 juli voor het eerst samengekomen. In Topsportcentrum Rotterdam was een groep van zo’n 35 Rotterdammers aanwezig.

‘Een mooie opkomst, waardoor we met de klankbordgroep een succesvolle start hebben gemaakt,’ zegt Johanneke de Lint, omgevingsmanager van Feyenoord City. ‘De aanwezigen waren erg enthousiast en betrokken. Iedereen gaf aan graag voor langere tijd onderdeel te blijven van de klankbordgroep en bij de volgende bijeenkomsten aanwezig te willen zijn. Een deel van de mensen die zich hadden opgegeven, was op vakantie. Zij sluiten graag later nog aan. Daar zijn we als projectteam Feyenoord City en team Stadionpark van de Gemeente Rotterdam heel blij mee, want de klankbordgroep is voor ons een belangrijk instrument om de Rotterdammers bij de plannen te betrekken.’

Input over thema’s

Tijdens het plenaire gedeelte werd in het Topsportcentrum meer verteld over de plannen uit de ruimtelijke verkenning naar de invulling van Waterkant. Daarna werden aan de hand van meerdere panelen de verschillende thema’s behandeld. De input die daarbij werd opgehaald, wordt na de zomer verwerkt in de geactualiseerde gebiedsvisie Stadionpark, het nieuwe Masterplan Feyenoord City en een ambitiedocument voor Waterkant. Eind 2023 wordt dit aan de gemeenteraad van Rotterdam ter vaststelling voorgelegd. Overige input voor deze documenten werd onder meer opgehaald tijdens de ‘In gesprek’-bijeenkomsten, de Feyenoord City-tour door Rotterdam-Zuid en via diverse online campagnes. In totaal werd de enquête over Waterkant de afgelopen maanden meer dan 900 keer ingevuld. Ook zijn er nog bijeenkomsten voor ondernemers en jongeren.

Verdieping

De klankbordgroep blijft voor langere tijd betrokken bij Feyenoord City. De leden gaven tijdens de aftrapbijeenkomst aan bij welke thema’s ze graag betrokken blijven. Denk aan buitenruimte, verbinding met de wijk, mobiliteit en bereikbaarheid en het sociaaleconomisch programma. ‘Per thema gaan we aparte, verdiepende sessies organiseren, waarbij we met een kleiner gezelschap dieper op zaken kunnen ingaan. Daarnaast zullen we ook bij algemene ontwikkelingen de mening vragen van de klankbordgroep,’ aldus Johanneke. ‘We zijn ervan overtuigd dat de input van de klankbordgroep de planvorming én de uitvoering ten goede gaat komen.’

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp